Main content

KIEHL'SOVA MISIJA OBNOVLJENA

Posvećeni smo zdravlju kože i blagostanju sveta. Iako se naša svrha nikada nije promenila, izazovi sa kojima se danas suočavaju preduzeća i društvo zahtevaju od nas da preispitamo svaki aspekt našeg poslovanja kako bismo resurse i materijale održali dostupnim što je duže moguće.

NAŠA MISIJA U TOKU

Kiehl's je osnovan 1851. godine i još od tada zajedno se trudimo da planeta bude zdrava za buduće generacije.
Ta naša misija je čvrsto utemeljena kako bismo ispunili određene ciljeve do 2030. godine.

OBNOVA RESURSA

Cilj nam je da formulišemo 100% naših proizvoda korišćenjem obnovljivih sastojaka dobijenih iz proizvodnih procesa koji pomažu u očuvanju resursa uz minimalni otpad i obezbeđuju obnovu, blagostanje i procvat ključnih prirodnih resursa.

DIZAJN SA MANJE OTPADA

Naš cilj je da plastiku za jednokratnu upotrebu učinimo prošlošću tako što ćemo 100% naših proizvoda pakovati u ambalažu koja se može ponovo koristiti, puniti ili je napravljena od recikliranih materijala, dok u isto vreme kupcima olakšavamo odlaganje više od 15 miliona drugih ambalaža.

PODSTICANJE ZAJEDNICE

Oduvek smo znali da sve velike stvari počinju malim koracima: inspirišemo našu globalnu zajednicu da bude proaktivan član društva i pružamo obrazovanje usmereno na održivost.

ŠTA JE "CIRKULARNOST"?

Način na koji danas proizvodimo je linearan. Uzimamo materijale i resurse, stvaramo proizvode i na kraju te proizvode bacamo kao višak. U kružnoj ekonomiji, mi oponašamo način na koji se stvari dešavaju u prirodi, fokusirajući se na to kako koristimo resurse i pravimo proizvode, a zatim imamo plan za materijale i pakovanje kako bismo sprečili otpad.

ŠTA OVO ZNAČI ZA KIEHL'S?

Za Kiehl's, to znači da koristimo obnovljive i pristupačne sastojke formulisane zelenom hemijom, zatim koristimo reciklirane sirovine za naše pakovanje, a naši proizvodni procesi se pokreću obnovljivim izvorima energije. Takođe se razvijamo uvođenjem proizvoda koji se mogu ponovo puniti, ambalažama napravljenim sa manje plastike i reciklažom prazne ambalaže u sirovine za budućnost.


Iako je naša misija daleko od ostvarene, svaki dan otkrivamo nove načine da se poboljšamo i ostanemo posvećeni zatvaranju petlje za zdravlje naše planete.

OTKRITE NAŠE EKO PROIZVODE

Ekološki prihvatljiv izbor


Orijentaciona poruka
Za najbolje iskustvo, molimo okrenite uređaj