Main content

Uslovi i odredbe

OPŠTI USLOVI PRODAJE

ZA WEB-SAJT www.kiehls.rs

Stupa na snagu 15.12.2021.

Ovi opšti uslovi prodaje i ugovorni odnos između Kiehl’sa i Kupca regulisani su zakonima Republike Srbije.  U slučaju spora ugovorne strane nastojaće postići vansudsko poravnanje pre pokretanja bilo kakvog sudskog postupka.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

URL: https://www.kiehls.rs

Objavilo društvo L’Oréal Balkan d.o.o., sa sedištem na adresi Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11 000 Beograd, Srbija registrovano u Agenciji za privredne registre pod brojem             17573616, sa osnovnim kapitalom (upisanim i uplaćenim) od 102.717.269,50 RSD, koje nastupa u ime i za svoj brend Kiehl’s.

Poreski identifikacioni broj: 103565430

Služba za korisnike:   +381 11 4254 210 *cena poziva se naplaćuje po tarifi operatera.

Kontakt – E-mail adresa: [email protected] 

Voditelj izdavaštva (Directeur de la publication): Vanya Panayotova

Hostuje: društvo Salesforce.com France S.A.S, registrovano u Parizu pod brojem društva: 483 993 226 RCS Paris, registrovano sedište: 3 Avenue Octave Gréard 75007 Pariz – Francuska, izdati akcijski kapital: 37.000 €, PDV registracioni broj FR76483993226

Dobro došli na web-sajt https://www.kiehls.rs   („Web-sajt”).

Pažljivo pročitajte opšte uslove prodaje („OUP”), kao i Uslove korišćenja web-sajta (možete im pristupiti ovde) i Pravila zaštite privatnosti (možete im pristupiti ovde) koji regulišu vašu aktivnost pretraživanja na veb-sajtu i našu vezu sa vama ako poručite bilo koji proizvod i/ili povezanu uslugu putem web-sajta („Proizvodi”).

Kao što se koristi u ovim OUP, „Vi” ili „Kupac” označava lice koje pregleda web-sajt i/ili poručuje bilo kakav proizvod preko web-sajta; „Mi” ili „Prodavac” označava društvo identifikovano u gore navedenom pravnom obaveštenju; Kupac i Prodavac se u daljem tekstu zajednički nazivaju „Strane”, a pojedinačno „Strana”.

Svaka porudžbina Proizvoda koja se nudi putem Web-sajta zahteva da prihvatite i izričito pristanete na ove OUP klikom na označeno polje tokom procesa porudžbine.

Ovi OUP primenjuju se isključivo na izuzeće od bilo kojih i svih ostalih uslova prodaje, bilo da su primenljivi na prodaju u maloprodajnim objektima ili putem bilo kojih drugih distributivnih ili marketinških kanala.

U skladu sa važećim zakonima i propisima, ovim se utvrđuje da se potvrda porudžbenice kako je navedeno u ovim OUP kvalifikuje kao e-ugovor između Strana i validan dokaz između Strana koji se odnosi na celokupnu porudžbinu  i sve iznose dospele i plative prema toj porudžbini.

 

 

SADRŽAJ

1.         USLOVI KUPOVINE

2.         PROIZVODI – CENE

a)         Proizvodi

b)         Cene

c)         Ocene i komentari korisnika

3.         SPREMANJE I POTVRDA PORUDŽBINE

a)         Uslovi porudžbine

b)         Potvrda porudžbine

c)         Dokaz porudžbine

4.         PLAĆANJE

5.         DOSTAVA I POTVRDA O PRIJEMU

a)         Uslovi isporuke

b)         Rok isporuke

c)         Kašnjenje u isporuci

d)         Potvrda o prijemu

6.         PRAVNE GARANCIJE

7.         PRAVO ODUSTAJANJA

8.         POSREDOVANJE

a)         Lični podaci

b)         Kolačići

9.         RAZNE ODREDBE

a)         Viša sila

b)         Delimična nevaljanost

c)         Ceo OUP

d)         Izmene OUP

e)         Merodavno pravo

 

 1. USLOVI KUPOVINE

Svi proizvodi ponuđeni preko Web-sajta namenjeni su isključivo licima koja (i) su punoletna ili, ako su maloletna, imaju ovlašćenje svog zakonskog zastupnika za poručivanje putem web-sajta); i (ii) imaju punu pravnu sposobnost za naručivanje putem Web-sajta.  Ovim zadržavamo pravo da s vremena na vreme zahtevamo dostavljanje identifikacionog dokumenta koji dokazuje vaše godine i/ili ovlašćenje navedenog zakonskog zastupnika.  Zadržavamo pravo da ne odgovorimo na porudžbinu i/ili isključimo iz naše baze podataka o kupcima / potencijalnim kupcima bilo kojeg Kupca koji ne ispuni takav zahtev ili ne ispunjava zahteve ovog odeljka.

Ovim se utvrđuje da iznos bilo koje porudžbine koja se plaća u gotovini ne može biti veći od 10.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti.  Dalje je utvrđeno da svaki Kupac može poručiti najviše 5 (pet) istih proizvoda po porudžbini. 

 1. PROIZVODI – CENE
 1. Proizvodi

Proizvodi ponuđeni za prodaju putem Web-sajta biće oni proizvodi koji će biti prikazani na Web-sajtu na dan kada Kupac pregleda Web-sajt.

Ovim se obaveštava Kupac da se fotografije i izrazi koji se koriste za opis Proizvoda mogu vremenom promeniti.

 1. Nedostupnost proizvoda

Ako Proizvod nije dostupan, bićete obavešteni o njegovoj nedostupnosti:

–        tokom procesa porudžbine: biće prikazano obaveštenje da je željeni Proizvod privremeno nedostupan ili

–        nakon potvrde porudžbine i pre isporuke, e-mailom.

Ako je Kupac prethodno potvrdio porudžbinu, on/ona će biti obavešteni o opciji da (i) prime isporuke samo dela svoje porudžbine bez Proizvoda koji može/mogu biti nedostupni na datum porudžbine ili (ii) otkazati celu svoju porudžbinu.

Zatim će Kupac u roku od četrdeset osam (48) radnih sati (ne računajući sve dane vikenda ili državne praznike) po prijemu informativnog e-maila od Prodavca, u skladu sa procedurom koju je predložio Prodavac, potvrditi da se opredeljuje za:

–        otkazivanje cele porudžbine ili

–        isporuku dela porudžbine prema posebnim uslovima isporuke koje je naveo Prodavac.

Nakon navedenog perioda od četrdeset osam (48) sati, u nedostatku bilo kakvog zahteva Kupca Prodavacu u skladu sa procedurom koju je odredio Prodavac, delimična porudžbina će biti poslata i isporučena Kupcu po standardnoj ceni isporuke naznačenoj u tabeli u odeljku „Cene” u nastavku.  Tada će cena porudžbine koja se naplaćuje Kupcu biti umanjena za cenu svih nedostupnih proizvoda.  .

Ako Kupac zatraži otkazivanje cele svoje porudžbine, iznos porudžbine neće biti naplaćen.

 1. Cene

Cene će biti izražene u dinarima (RSD).  Cene će uključivati sve popuste i PDV koji važe na dan porudžbine.  Sve promene u primenljivim stopama PDV-a će se odraziti na cene Proizvoda.

Cene navedene u nastavku ne uključuju troškove obrade ili isporuke, koji će biti navedeni pre potvrde porudžbine i naplaćeni kao dodatni troškovi.  Navedeni troškovi naplaćuju se za svaku porudžbinu u iznosima navedenim u tabeli u nastavku:

VRSTA DOSTAVE

TROŠKOVI PREMA PORUDŽBINI

standardno

 • za porudžbine iznad 6500 RSD dostava je besplatna

standardno

 • za porudžbine ispod 6500 RSD dostava se naplaćuje 470 RSD po porudžbini

Da bi se otklonila bilo kakva sumnja, dostava je besplatna za porudžbine iznad 6500 RSD

Ovim se utvrđuje da će sve promocije koje se mogu dodeliti kao vaučeri za popust vredeti tokom određenog perioda važenja i neće biti kumulativne sa drugim ponudama sa popustom, što se ne odnosi na poklone uz promocije kupovine.

Prodavac zadržava pravo da s vremena na vreme menja cene, pod uslovom da će se Proizvodi naplaćivati na osnovu cenovnika primenljivog prilikom registracije porudžbine.

 1. Ocene i komentari korisnika

Ovlašćeni ste dati ocenu i preporuku za svaki Proizvod.  Takođe možete potražiti ocene i preporuke drugih korisnika.  Ocene i preporuke navedene za svaki Proizvod odražavaju prosečne ocene i preporuke onih korisnika koji su odgovorili na svako pitanje, na svoju sopstvenu odgovornost.  Navedene ocene i preporuke ni na koji način neće biti ugovorno obavezujuće za Prodavca.

Zvezdice prikazane na Web-sajtu pored svih Proizvoda u svakom trenutku odražavaju prosečne ocene lica koja su izrazila svoje mišljenje o određenom Proizvodu putem našeg Web-sajta i stoga se mogu menjati iz dana u dan.

 1. PRIPREMA I POTVRDA PORUDŽBINE
 1. Uslovi porudžbine

Kako bi izvršio porudžbinu, Kupac prvo treba da pristupi Web-sajtu.

Nakon toga Kupac može videti različite Proizvode ponuđene na prodaju na dan pregledanja Web-sajta i izabrati svoje Proizvode (i) pregledom različitih kategorija Proizvoda; ili (ii) upisivanjem naziva Proizvoda direktno u pretraživač; ili (iii) klikom na stranicu na karti Web-sajta na dnu svake stranice, čime Kupac pristupa celokupnom asortimanu Proizvoda.

Tokom pregleda Web-sajta, Kupac može, ako želi, poslati porudžbinu jednostavnim klikom na posebno dugme za dodavanje Proizvoda u korpu.

Nakon toga Kupac će videti prikaz broja Proizvoda u svojoj korpi.  Ovim se utvrđuje da sadržaj korpe za kupovinu može biti podložan vremenskom ograničenju sesije.

Nakon toga Kupac može da nastavi da pregleda ili da klikne na svoju korpu za kupovinu da bi video sadržaj korpe prikazan na ekranu sa svim poručenim artiklima, uključujući glavne karakteristike svakog Proizvoda, ukupan iznos porudžbine, detalje o obračunu i isporuci, rok isporuke, troškove i sva primenljiva ograničenja isporuke, kao i prava i pravne garancije dostupne Kupcu.

Kupac može da se vrati, dopuni, izmeni ili otkaže navedenu porudžbinu dok je konačno ne potvrdi.  Ako Kupac želi da odabere bilo koji dodatni Proizvod, može da nastavi da pretražuje Web-sajt i da pritom bude siguran da će izabrani Proizvod(i) biti sačuvan(i) u njegovoj korpi.

Kada završi sa odabirom Proizvoda, Kupac ih može poručiti tako da potvrdi porudžbinu klikom na za to namenjeno dugme.  Tada će se prikazati nova stranica u kojoj se od Kupca traži sledeće:

–        da unese svoje podatke za prijavu (e-mail adresu) i lozinku ako je Kupac već registrovan na Web-sajtu ili

–        ako Kupac nije registrovan na Web-sajtu, može da bira između dve mogućnosti: (i) da se registruje pre kupovine ili (ii) da izvrši kupovinu kao gost, bez registracije. U svakom od ovih slučajeva, od Kupca će se tražiti da tačno popuni obrazac za prikupljanje ličnih podataka unošenjem podataka u obavezna polja, uključujući prezime, ime, e-mail adresu, adresu za naplatu, odnosno dostavu, i broj telefona.

Kupac je saglasan da popuni navedeni obrazac u dobroj veri.  Kupac potvrđuje da su podaci otkriveni Prodavcu i sačuvani u IT sistemima Prodavca ili njegovih podizvođača tačni i da predstavljaju validan dokaz o njegovom identitetu.  Ovim se utvrđuje da će navedeni lični podaci biti regulisani Politikom zaštite privatnosti koja je dostupna  ovde.

Nakon unosa podataka, od Kupca će biti zatraženo da pročita ove OUP, a zatim da potvrdi da je saglasan sa tim OUP ispujavanjem sertifikata o prihvatanju koji se zahteva na Web-sajtu (npr. označavanjem polja za potvrdu),

(ii) da izabere način dostave

(iii) da izabere način plaćanja

(iv) da još jednom pregleda i potvrdi porudžbinu.

Prodavčevi kompjuterski fajlovi ili drugi zabeleženi podaci predstavljaju validan dokaz o svim transakcijama izvršenim između Prodavca i Kupca.

Ukoliko je Kupac izabrao plaćanje pouzećem kao način plaćanja, potvrdom porudžbine  smatraće se da je poručio proizvode i Prodavac će Kupcu poslati e-mail potvrdu porudžbine. Nakon obrade porudžbine, Prodavac će dostaviti proizvode na navedenu adresu.

 1. Potvrda porudžbine

Nakon potvrde porudžbine,  u skladu sa dole navedenim uslovima biće prikazana verzija sažetka porudžbine Kupca koja se može štampati i preuzeti, uključujući, bez ograničenja, referencu porudžbine.

Prodavac će odmah poslati e-mail poruku sa potvrdom porudžbine na e-mail adresu koju je naveo Kupac, uključujući, bez ograničenja, sledeće podatke:

–   identitet Prodavca i njegove kontakt podatke

–   referencu porudžbine kako je registrovana prilikom poručivanja

–   sažetak porudžbine i glavne karakteristike Proizvoda

–   ukupan iznos porudžbine, uključujući porez

Prodavac zadržava pravo svojine nad poručenim Proizvodima sve dok Prodavac ne naplati iznos porudžbine i sve povezane troškove, uključujući troškove poštarine.

U svrhu zaštite Prodavca od zloupotrebe i prevare i u slučaju da Prodavac sumnja da je porudžbina lažna, Prodavac ovim zadržava pravo da zatraži od Kupca (pre obrade porudžbine) da dostavi dodatne dokumente kao dokaze (uključujući ID Kupca) kako bi se proverilo jesu li lažni ili ne.

Ako Kupac ne odgovori u roku od petnaest (15) dana od zahteva Prodavca, porudžbina će se otkazati i Prodavac neće izvršiti nikakvu naplatu. 

 1. Dokaz porudžbine

Ovim se izričito ugovara između Prodavaca i Kupca da email poruke e- predstavljaju validne dokaze između Strana, kao i bilo koji automatizovani sistem evidencije koji se koristi na Web-sajtu, posebno u pogledu vrste i datuma porudžbine.

Kupac može pristupiti e-ugovoru između Kupca i Prodavca, ako je to primenjivo po uobičajenim zakonskim propisima, ako se ovde  javi Službi za korisnike i dostavi sve podatke potrebne za ovu svrhu, uključujući broj porudžbine i svoje podatke za kontakt.

 1. PLAĆANJE

Smatraće se da je trenutak kada Prodavac naplati Kupcu iznos porudžbine onaj trenutak kada je porudžbina predata.

Iznos koji Kupac plaća biće iznos naveden na potvrdi porudžbine prikazan na posebnoj web-stranici i koji Prodavac naknadno šalje Kupcu putem e-pošte.

Plaćanje se može izvršiti:

-    pouzećem (u gotovini prilikom dostave), direktno Prevozniku (kao što je definisano u nastavku) prilikom preuzimanja pošiljke.

Prodavac neće odobriti porudžbinu ako i dok (i) Kupac ne prihvati OUPi (ii) Kupcu nije poslata potvrda o prihvatanju porudžbine.

U svakom slučaju, Prodavac zadržava pravo da odbije bilo koju porudžbinu ili isporuku u slučaju (i) da je prekoračen bilo koji prag utvrđen u odeljku „Uslovi kupovine”; (ii) bilo kakvog postojećeg spora sa Kupcem, (iii) bilo kakvog neplaćanja cele porudžbine ili dela od strane Kupca; ((v) bilo kakvog neplaćanja ili delimičnog plaćanja.

 1. DOSTAVA I POTVRDA O PRIJEMU
 1. Uslovi dostave

Kada porudžbina bude spremna, biće poslata na poštansku adresu koju je Kupac naveo u svojoj porudžbini.

Proizvodi će biti poslati poštom ili preko posebnog pružaoca usluga (u zavisnosti od slučaja i/ili prema izabranim opcijama dostave) (u daljnjem tekstu „Prevoznik”).  Ako Kupac nije kod kuće, Prevoznik će ostaviti obaveštenje o isporuci u poštanskom sandučetu Kupca.  Kupac će nakon toga kontaktirati Prevoznika radi dogovora o novom datumu isporuke.  Međutim, ako Kupac ne kontaktira Prevoznika, ovaj će izvršiti još dva pokušaja isporuke na dan i vreme koje Prevoznik može odrediti prema sopstvenom nahođenju.

Kupac se ovim obaveštava da će Prevoznik svaku pošiljku zadržati u periodu od 5 dana od prvog pokušaja dostave.

 1. Rok isporuke

Porudžbine će se obrađivati u roku od najviše 2 radna dana.

Ovim se utvrđuje da se porudžbina neće poslati ako i dok se ne obradi na odgovarajući način.

Kada se porudžbina obradi, Prevoznik će dostaviti i isporučiti odgovarajuće Proizvode u sledećim vremenskim periodima:

– u roku od najviše 14 radnih dana

Radni dani se odnose na sve dane osim vikenda i državnih praznika.

Radi izbegavanja sumnje, ukupan broj dana za dostavu može biti 7-14 radnih dana.

Porudžbina će u svakom slučaju biti isporučena u roku od najviše trideset (30) dana od dana nakon datuma kada je Kupac potvrdio svoju porudžbinu, pod uslovom da se poštuju uslovi kupovine kako je definisano u odeljku „Uslovi kupovine” ovog OUP.

Ako se isporuka ne izvrši u navedenom roku, Kupac će imati pravo da otkaže svoju porudžbinu pod uslovima navedenima u odeljku „Kašnjenje u isporuci” u nastavku.

 1. Kašnjenje u isporuci

U slučaju kašnjenja u isporuci (tj. nakon navedenog perioda isporuke ili, ako ga nema, nakon maksimalnog perioda isporuke od trideset (30) dana nakon potvrde porudžbine), Kupac će odmah obavestiti Prodavca o ovom kašnjenju putem e-pošte, klikom ovde tako da Prodavac može da pita Prevoznika u čemu je problem.

Ako se porudžbina preuzme tokom navedenih upita, ona će odmah biti preusmerena do mesta isporuke navedenog u porudžbini.  Ako se, međutim, gubitak porudžbine potvrdi u skladu sa navedenim upitima, Prodavac će o svom trošku ponovo poslati Proizvode Kupcu (osim ukoliko su ti Poroizvodi trajno nedostupni, u kom slučaju će porudžbina da se smatra otkazanom).

.

U svakom slučaju, ako je kašnjenje u isporuci duže od četranaest (14) radnih dana od poruke e-pošte kojom se Kupca obaveštava o kašnjenju, osim u slučaju više sile, Kupac će imati mogućnost da otkaže svoju porudžbinu obaveštavanjem Korisničke službe klikom ovde .

 1. Potvrda o prijemu

Smatraće se da je isporuka obavljena čim Prevoznik stavi proizvode na raspolaganje Kupcu ili trećoj strani koju je Kupac odredio.  Kupac je odgovoran za proveru usaglašenosti i integritet  isporučenih Proizvoda odmah po prijemu.

Svaki vidljivi propust/nedostatak utvrđen u trenutku isporuke (uključujući kašnjenje isporuke, nestali ili oštećeni Proizvod) Kupac će u potpunosti i tačno evidentirati na otpremnici koju izdaje Prevoznik po prijemu proizvoda i/ili potvrdom preporučenom poštom Prevozniku u roku od osam (8) dana od prijema porudžbine.

O svakom takvom prikrivanju će odmah biti obaveštena Služba za korisnike Prodavca  ovde uz kopiju zahteva koji je poslat prevozniku.

 1. PRAVNE GARANCIJE
 1. Opis pravnih garancija

Prema važećem zakonu, Prodavac je u obavezi da dostavi Proizvod u skladu s porudžbinom Kupca, a Prodavac je takođe odgovoran i za bilo kakav nedostatak saobraznosti koji može postojati prilikom isporuke.

S tim u vezi, u svrhu saobraznosti sa ugovorom, Proizvod mora:

1°    biti pogodan za upotrebu koja se generalno može očekivati od sličnog proizvoda i, ako je primenljivo:

 • odgovarati opisu koji je dao Prodavac i imati isti kvalitet kao onaj prikazan Kupcu na bilo kom uzorku ili modelu

 • imati kvalitet koji svaki Kupac može legitimno očekivati na osnovu javnih izjava Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, uključujući bilo kakvo oglašavanje ili označavanje ili

2°    ispunjavati specifične karakteristike koje mogu biti definisane zajedničkim sporazumom između Strana ili biti pogodne za bilo koju specifičnu upotrebu koju Kupac može tražiti te koju je moguće otkriti Prodavcu i koju on može prihvatiti.

 1. Kako nastaviti

Ako isporučeni Proizvodi nisu u skladu sa Proizvodima koje je Kupac poručio ili ako imaju skrivene nedostatke, Kupac će poslati e-mail Službi za korisnike Prodavca ovde kako bi obavestio o neusaglašenosti ili skrivenim nedostacima Proizvoda.

Služba za korisnike Prodavca će potvrditi prijem zahteva Kupca i potvrditi proceduru koja sledi.  Po prijemu instrukcija od Službe za korisnike Prodavca, Kupac će Prodavcu vratiti proizvode koji nisu usklađeni ili imaju skrivene nedostatke na adresu u nastavku:

 • Kiehl's prodavnica, Galerija Belgrade, Bulevar Vudroa Vilsona 12, 11000 Beograd

sa obveznom naznakom, na kopiji računa, proizvoda koji se vraćaju.

Takvi će proizvodi (i) će se vratiti netaknuti, neiskorišćeni, u netaknutom originalnom pakovanju; i (ii) u meri u kojoj je to moguće sa originalnim omotom i obaveštenjem  o odustajanju.

Takođe, Prodavac neće prihvatiti preuzimanje paketa iz više delova.  Svaki rizik povezan s vraćenim Proizvodima snosi Kupac.

Po prijemu Proizvoda koji su navodno nesaobrazni ili imaju skrivene nedostatke, Prodavac će proveriti Proizvode kako bi utvrdio njihovu usklađenost ili neusaglašenost. Prodavac će najkasnije u roku od osam dana od dana prijema Proizvoda odgovoriti Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca sadržaće odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 (petneast dana). U ovom roku Prodavac može da izvrši test kvaliteta Proizvoda koje je Kupac vratio kako bi proverio jesu li vraćeni Proizvodi zapravo originalni Proizvodi. 

 1. Sadržaj pravnih garancija

Ako se potvrdi nesaobraznost Proizvoda ili se utvrdi skriveni nedostatak:

Kupac će imati mogućnost popravke ili zamene Proizvoda, a pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 1. nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

 1. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

 1. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene;

 1. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

 U tom pogledu, Kupac će (i) imati pravo da se poziva na nesaobraznost u roku od 2 (dve) godine od isporuke Proizvoda; i (ii) biće izuzet od tereta dokazivanja postojanja nesaobraznosti Proizvoda u periodu od šest (6) meseci nakon isporuke Proizvoda.

 1. PRAVO ODUSTAJANJA
 1. Obaveštenje o odustajanju (obrazac za odustanak)

Kupac će imati pravo na odustajanje koje može ostvariti u roku od dvadeset osam (28) dana, bez potrebe da navede bilo kakav razlog ili plati penal, pod uslovom da snosi sve troškove povraćaja.  Navedeni rok za odustajanje ističe dvadeset osam (28) dana od dana kada Kupac ili bilo koja treća strana koju on odredi, osim Prevoznika, fizički preuzme Proizvode.

Ako je Kupac poručio nekoliko Proizvoda u jednoj porudžbini ili ako su Proizvodi isporučeni iz više puta, rok za odustajanje neće započeti sve dok Kupac ili bilo koja treća strana koju on odredi, osim Prevoznika, fizički ne preuzme poslednji Proizvod ili poslednji deo isporuke.

Kupac će iskoristiti svoje pravo na odustajanje obaveštavanjem Prodavca o tom odustajanju, koristeći bilo koju nedvosmislenu izjavu tokom navedenog roka za odustajanje, uključujući:

(i)         slanjem pošte na sledeću adresu: L'Oreal Balkan d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11 000 Beograd, Srbija

(ii)         slanjem e-maila na sledeću adresu: [email protected]  Kupac takođe može, prema sopstvenoj želji, ispuniti i poslati obrazac za odustajanje koji se može preuzeti ovde i/ili poslati putem interneta – putem adrese e-pošte [email protected]  ili poštom na: L'Oreal Balkan d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11 000 Beograd, Srbija.  U tom slučaju, po prijemu navedenog obrasca, Prodavac će potvrditi prijem obrasca za odustanak slanjem e-pošte.

Rok za odustajanje će se smatrati ispunjenim ako Kupac pošalje obaveštenje o ostvarivanju svog prava na odustajanje u navedenom roku za odustajanje.

 1. Povraćaj otkazanih proizvoda

U skladu sa obaveštenjem Kupca o odustajanju, Kupac će Prodavcu vratiti proizvode kompletne, neiskorišćene, u netaknutom originalnom pakovanju i, u meri u kojoj je to moguće, sa originalnim omotom i vaučerom za povraćaj i kopijom računa, bez nepotrebnog odlaganja i najkasnije četrnaest (14) dana od dana slanja obrasca za odustanak.  Navedeno vremensko ograničenje će se smatrati ispunjenim ako Proizvodi budu vraćeni u roku od četrnaest (14) dana otkaznog perioda.

Proizvode će poslati na sledeću adresu, uz obaveznu naznaku broja porudžbine, EAN broja proizvoda i količine proizvoda koja se vraća, sa računa koji je primio uz proizvod:

 • Kiehl's prodavnica, Galerija Belgrade, Bulevar Vudroa Vilsona 12, 11000 Beograd

Ako se proizvodi ne pošalju u skaldu sa ovim instrukcijama Prodavcu u roku od navedenih četrnaest (14) dana nakon obaveštenja Kupca o o odustajanju, povraćaj novca neće biti izvršen.

Sve troškove povraćaja Proizvoda snosi Kupac.

 1. Povraćaj novca za otkazane proizvode

Prodavac se obavezuje da će Kupcu izvršiti povraćaj svih plaćenih iznosa, uključujući troškove isporuke (isključujući sve dodatne troškove isporuke koji mogu proisteći iz Kupčevog izbora načina plaćanja koji ne predstavlja nižu standardnu stopu isporuke koju Prodavac pruža).  Povraćaj za Proizvod(e) će se izvršiti na bankovni račun koji je naveo Kupac, bez nepotrebnog odlaganja i, u svakom slučaju, najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od datuma kada je Prodavac obavešten o odluci Kupca o odustajanju.  Navedeni povraćaj neće dovesti do dodatnih troškova za Kupca.  Povraćaj navedenog iznosa može, međutim, biti odgođen do povraćaja Proizvoda koji se vraćaju ili dok Kupac ne dostavi dokaze o isporuci Proizvoda, šta god se prvo dogodi.

Ovim se utvrđuje da se niti od jednog Proizvoda koji je otpečaćen nakon isporuke ili koji se ne može vratiti zbog sanitarne ili zdravstvene zaštite ne može odustati (uključujući, bez ograničenja, bilo koje proizvode za negu kože ako se ukloni njihov čep ili poklopac).

Za sve dodatne informacije o području primene, sadržaju ili uputstvima u vezi sa ostvarivanjem prava Kupca na odustajanje, Kupac može kontaktirati Službu za korisnike putem sledeće e-mail adrese: [email protected] 

 1. POSREDOVANJE

U slučaju problema povezanih sa porudžbinom  kontaktirajte našu Korisničku službu:

E-mail adresa ; [email protected]

L’Oreal Balkan d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 64a

11000 Beograd

Srbija

Nakon upućivanja Korisničkoj službi i u slučaju da potrošač ne želi da koristi ovaj metoda ili nije zadovoljan odgovorom, on/ona ima pravo da uputi predmet Evropskoj elektronskoj platformi za internet rešavanje sporova, dostupnoj ovde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

LIČNI PODACI

 1. Lični podaci

Svi lični podaci označeni zvezdicom i prikupljeni za potrebe poručivanja putem pošte biće obavezni jer su takvi podaci potrebni za obradu i isporuku porudžbina i izdavanje računa.  Ovi podaci će biti strogo poverljivi i za upotrebu samo od strane Prodavca ili njegovih podizvođača pod istim obavezama, isključivo u svrhu obrade porudžbina i u skladu sa Politikom zaštite privatnosti dostupnoj ovde.

Ovim se utvrđuje da Kupac ima pravo pristupa, izmene, ispravke ili brisanja svojih ličnih podataka.

Kupac ovo pravo može ostvariti slanjem poruke Korisničkoj službi: ovde.

Kupac može primiti e-poštu sa informacijama od Prodavca o Proizvodima i aktivnostima Prodavca ako Kupac prethodno izrazi svoju saglasnost označivanjem odgovarajućeg polja za potvrdu.  Kupac zadržava pravo da odbije takvu takvu komunikaciju bilo preliminarno neizražavanjem pristanka nakon potvrde porudžbine ili naknadno izražavanjem svog odbijanja putem e-pošte klikom ovde.

 1. Kolačići

Web-sajt upotrebljava kolačiće.  Kolačići su računarske datoteke koje se čuvaju na čvrstom disku računara Kupca. Za sve dodatne informacije o tome kako Prodavac koristi kolačića na ovom Web-sajtu pročitajte obaveštenje dostupno ovde.

 1. RAZNE ODREDBE
 1. Viša sila

Nijedna Strana se neće smatrati odgovornom za bilo kakvo neispunjavanje svih ili dela svojih obaveza prema ovom OUP-u ako je takvo neispunjenje posledica više sile.

Viša sila odnosi se na svaki slučaj koji ispunjava kriterijume definisane važećim zakonom.

Svaka Strana koja utvrdi slučaj više sile će obavestiti drugu Stranu u roku od pet (5) radnih dana od takvog slučaja.  Strane ovim potvrđuju da će se sastati što je pre moguće kako bi zajednički odredile uslove izvršavanja porudžbine u slučaju više sile.  Ako se prekid zbog više sile nastavi tokom perioda od jednog (1) meseca ili duže i ako Prodavac ne može da ispuni porudžbinu, Prodavac će Kupcu, u zavisnosti od slučaja, izvršiti povraćaj.  

 1. Delimična nevaljanost

U slučaju da se bilo koja odredba ovog OUP-a smatra nevaljanom prema bilo kom zakonu ili uredbi ili pravosnažnoj odluci nadležnog suda, sve ostale odredbe ostaju na snazi i proizvode pravna dejstva.

 1. Ceo OUP

Ovi OUP i rekapitulacioni nalog koji se šalje Kupcu čine jedinstven ugovor i odražavaju ceo sporazum između Strana.

U slučaju neslaganja između bilo kojeg od ovih dokumenata, ovaj OUP će imati prednost.

 1. Izmene OUP

Ovim se utvrđuje da će Kupac biti ovlašćen da sačuva ili odštampa ove OUP, pod uslovom da u njima ne vrši nikakve izmene.

Primenljivi OUP će biti dostupni u bilo kom trenutku preko oznake „Opšti uslovi prodaje” na svakoj stranici Web-sajta.

Prodavac može s vremena na vreme da ažurira ove OUP. Svako takvo ažuriranje podleže posebnom prethodnom obaveštenju prikazanom na Web-sajtu.

 1. Merodavno pravo

Ovi OUP i celokupni sporazum između Kupca i Prodavca regulisan je zakonima Republike Srbije.  U slučaju bilo kakvog spora između Kupca i Prodavca, ako postupak ne bude rešen postupkom posredovanja predviđenim u ranije navedenom Odeljku 8, navedeni spor će se uputiti nadležnim sudovima Republike Srbije.

Orijentaciona poruka
Za najbolje iskustvo, molimo okrenite uređaj